Velkommen til Børnenes Kontor

Børnenes Kontor hjælper børn i Danmark hele året, primært børn fra vanskeligt stillede familier.

Der er otte afdelinger i Danmark, og de arbejder selvstændigt med bl.a. ferieophold, udflugter, rekvisitioner til tøj og sko, julehjælp og kulturelle arrangementer for børn og deres familier.

Ansøgninger behandles gennem lokalkontorerne, som kender den enkelte familie på grundlag af ansøgningsskemaet.

Landsforeningen Børnenes Kontor søger bidrag til dette arbejde og fordeler de indkomne midler efter børnetal til lokalkontorerne.
 

 

 

Det er i 2016 muligt at opnå fradrag på selvangivelsen op til 15.200 kr. til Børnenes Kontor.
Det gøres ved at indsætte dit bidrag på Landsforeningens konto i Arbejdernes Landsbank 53010918168, samtidig med at du oplyser dit cpr.nr. og yderligere oplyser om donationen skal gå til en af lokalafdelingerne eller til Landsforeningen. Børnenes Kontor Indberetter dit bidrag til SKAT.
 
Det er i 2016 muligt at opnå fradrag på selvangivelsen for bidrag op til 15.200 kr. (uden bagatelgrænse) til godkendte foreninger, men det er Landsforeningen, der skal indberette bidraget til SKAT. Så hvis man ønsker at benytte sig af fradragsmuligheden skal cpr.nr. oplyses hver gang, der gives et bidrag. Ægtefæller har hver sit fradrag.
 
Mange gange tak for din hjælp.

 

dankort_22.gifvisa_22.gif
Webbureau Ultimate Web